Pôvodne a prevažne borovicový les leží v bezprostrednej blízkosti elektrárne. Červený ( alebo tiež rudý ) les sa mu hovorí preto, že v prvých dňoch po nehode, keď cez neho prešiel rádioaktívny mrak a dopadlo tam vysoké množstvo rádioaktivneho spádu, zafarbil sa do tmavočervenej farby, tým ako umieral.
Viac ako 4 km2 najzamorenejších častí lesa muselo byť zrovnaných so zemou a vypálených. Poľovnícici potom museli likvidovať všetky zvieratá v okolí Černobyľu.


Zväčšiť mapu

Aj keď ide o jedno z najkontaminovanejších miest na svete, dnes sa les už úplne zotavil a uhynuté stromy nahradili nové ( prevážne borovica a breza ) a je plný života. Dokonce sa stal domovom aj niekoľkých ohrožených druhov.
Les je pod stálym dohľadomm vedcov. V minulosti sa tu objevili prípady mutácií rastlín a živočíchov. V súčasnosti neboli nájdené žiadne nové anomálie a priame dôkazy o vplyve radiácie na tunajší život, a to aj napriek tomu, že pre zdravie člověka je radiácia v lese stále vysoká. Na druhej strane vtáci, alebo hlodavci sa sem vracejú veľmi pomaly.
Situáciu je ale potrebné posudzovať z dlhodobejšieho hľadiska a na konečné závery o vplyve radiácie na prírodu je ešte skoro.

Červený les

Červený les