Pri jadrovom výbuchu sa uplatňuje tzv. okamžité žiarenie neutrónov (behom 10-6 sekundy). Potom nasleduje počiatočné gama žiarenia (počas prvých 10. sek.). Epicentrum výbuchu a rádioaktívny mrak sú zdrojom reziduálneho žiarenia. Žiarenie na človeka pôsobí ako stresor. Pri veľkom ožiarení (niekoľko desiatok sievertov) dochádza k veľkým zmenám v mozgu a k ťažkej poruche vedomia. Silne postihnutá je aj tráviaca sústava. Ožiarený umiera behom niekoľkých hodín. Pri strednom ožiarení (jednotky sievertov) dochádza u ožiareného k vodnatým hnačkám s prímesou krvi, vracaniu, k dehydratácii a ľadvinovému zlyhaniu. Ožiarený obvykle zomiera 1 až 2 týždne po ožiarení. Slabšie ožiarený postihnutý spravidla prežíva – trpí však krvácavým syndrómom a anémiou.

Postihnutým v Černobyle najskôr sčervenala koža (neskôr sčernela a začala sa odlupovať), zvracali, opuchli citlivé sliznice, ako napr. jazyk a postupne začal kolabovať celý organizmus.

Ožiarenie u postihnutých spôsobuje obvykle stratu ochlpenia, potenie, stratu chuti, vredy, stúpa telesná teplota, zlyháva krvný obeh, ľadviny, radiačné popálenie kože a poškodení zraku. Najcitlivejšie sú na žiarenie bunky kostnej drene, čriev, zárodočných žliaz a kožné bunky. Naopak, odolné proti žiareniu sú nervové, svalové, kostné bunky.

Doplnkový výstražný symbol ionizujúceho žiarenia.

Doplnkový výstražný symbol ionizujúceho žiarenia.