Po havárii v černobyľskej jadrovej elektrárni bolo do záchranných prác nasadené vysoké množstvo armádnej a civilnej techniky. Väčšina týchto strojov bola pre vysokú kontamináciu nepoužitelná a musela byť navždy vyradená z prevádzky. Preto vznikol tento „cintorín“, kde se táto technika premiestnila a vraky tam ležia dodnes.

Cintorín sa nachádza 27 km juhozápadne od černobylskej elektrárne na okraji zóny u dedinky Rasochy.


Zväčšiť mapu

Vzhľadom k tomu, že väčšina techniky bola stále funkčná a schopná prevádzky, musela byť čiastočne rozobraná a demontovaná, aby sa zabránilo v jej používání. Taktiež bolo nutné zaistiť cintorín proti nepovolanému prístupu a možnému vykrádaniu. Cintorín je preto neustále strážený armádou.

Dnes se jedná o jeden z nejväčších cintorínov armádnej techniky na svete. Vraky stále vykazujú vysokú rádioaktivitu, ktorá je stále nebezpečná pre ľudský organismus. V projekte dekontaminácie černobyľskej zóny sa už pomaly začínajú vraky rozoberať a bezpečne likvidovať.

Čo tam možno napríklad nájsť: helikoptéry, vojenské transportéry a ďalšie vojenské vozidlá a vybavene, nákladné, osobné automobily, sanitné a hasičské vozy, autobusy….

Cintorín vojenskej techniky Rasocha

Cintorín vojenskej techniky Rasocha
Zdroj: Stahlmandesign, Flickr.com