23. 11. 2013 – Dokončená demontáž!

Komín je už celý odstránený. Všetky jeho demontované časti, ktorých bylo 7, o celkovej hmotnosti 330 ton, sú delené na menšie fragmenty.Tieto sú potom z dôvodou vysokej radiácie pokrývané speciálnou „lepkavou“ zmesou, která slúži ako protiprachová ochrana. Fragmenty sú následne premiestňované k dočasnému uskladneniu do strojovne 3. bloku. K dnešnému dňu už strojovňa prijala na uskladnenie 440 fragmentov komína. Po celý čas realizácie bola kontrolovaná radiačná situácie, ktorá sa pohybovala v odhadovaných hodnotách.

Fotogaléria a ďalšie informácie: http://www.chnpp.gov.ua/…


22.11.2013

Bol odstránený ďalší blok komína o hmotnosti 18 ton. Blok byl umiestený na pripravené miesto, kde bude rozmontovaný na menšie diely, ktoré budú premiestené do strojovne 3. bloku. Tu bude dočasne uskladnený.

Ďalšie informácie: http://www.chnpp.gov.ua/…


12. 11. 2013

Bol odstránený ďalší blok komína o hmotnosti 48 ton. Počas prác je neustále kontrolovaná radiačná situácia, ktorá nepresahuje stanovené parametre. Pokračuje tiež rozoberanie už demontovaných blokov komína.

Fotogalérie a ďalšie informácie: http://www.chnpp.gov.ua/…


9. 11. 2013

Bol odstránený blok komína o hmotnosti 45 ton. Radiačná situácia behom prác neprekročila obvyklé hodnoty.

Fotogalérie a ďalšie informácie: http://www.chnpp.gov.ua/…


 7. 11. 2013

Bol odstránený ďalší blok komína o hmotnosti 45 ton. Blok byl umiestnený na pripravené miesto, kde bude rozmontovaný na menšie diely, které budú premiestnené do strojovne 3. bloku. Tu bude dočasne uskladnený.

Fotogalérie a ďalšie informácie: http://www.chnpp.gov.ua/…


5. 11. 2013

Bola odstránená konštrukcia vrchnej sekcie o hmotnosti 56 ton.

Fotogalérie a ďalše informácie: http://www.chnpp.gov.ua/…


31. 10. 2013

Prvá sekcia starého komína bola 31. 10. 2013 úspešne odstránená. Hmotnosť demontovaného bloku je 33 ton. Blok bol umiestnený na vopred speciálně vyhradené miesto a bude rozmontovaný na menšie diely, ktoré budú premiestnené do strojovne 3. bloku, na dočasné uskladnenie.

Počas prác bola starostlivo kontrolovaná radiačná situácia, ktorá neprekročila obvyklé hodnoty. Teraz prebieha rádiologický priezkum komína a prípravy na demontáž ďalšej časti. Demontáž sa prevádza pomocou žeriavu TEREX DEMAG CC8800-1-SWSL a plánovaný termín dokončenia je 10. 12. 2013.

Práce môžete tiež sledovať prostredníctvom webkamery online.

Fotogalérie a ďalšie informácie: http://www.chnpp.gov.ua/…