Mesto se nachádza 2 km severne od černobyľskej jadrovej elektrárne, neďaleko ukrajinsko-bieloruských hraníc, v oblasti zvanej Polesie. Svoj názov získalo podľa neďalekej rieky Pripjať. Bolo vybudované pre zamestnancov elektrárne s rodinami a v pôvodnom projekte mesta sa počítalo až s 80 tisíc obyvateľmi. Oficiálne bolo založené 4. feb. 1970, pričom status mesta získalo až v roku 1979 na základe nariadenia Vrchného sovietu Ukrajinskej SSR pod číslom 1264/686. O dobe vzniku vypovedá architektúra aj názvy ulíc, které sú v socialistickom duchu (Leninova trieda, ulice Družby národov, ul. Stalingradských hrdinov a pod.)


Zvětšit mapu

Znak Pripjatě

Znak Pripjatě
Author Goshaproject (Own work) (CC-BY-SA-3.0)

O Pripjati sa hovorilo ako o prémiovom meste „mladých ľudí“. Černobyľská elektráreň bola k Pripjati i zamestnancom veľmi štedrá, a preto kvalita bývania, ponuka služieb a mzdy boli na vtedajší Sovietsky Zväz veľmi nadpriemerné. Podľa posledného sčítánia peed haváriou v roku 1985 žilo v Pripjati 47 500 obyvateľov. Ročný priemerný přírastok obyvateľstva činil približne 1500 ľudí, z toho 800 narodených detí.
V dobe černobyľskej havárie mala Pripjať 49 360 obyvateľov, tvorených z viac ako 25 národností, s priemerným vekom 26 rokov.

 

Evakuácia mesta

Evakuácia mesta prebiehala 27. apríla 1986 a celú akciu zaisťovalo cez 1100 autobusov. Ľudia si mohli vziať so sebou len 1 batožinu na osobu. Bolo im povedané, že sa za tri dni budú môcť vrátiť do svojich domovov. To však kvôli rádioaktívnemu zamoreniu nebolo možné, a ani s tým úrady v skutočnosti nepočítali. O skutočnom stave a rozsahu nehody vedelo len najužšie vedenie elektrárne, niekoľko zamestnancov a politické špičky krajiny. Od tej doby je Pripjať opustená. Len niekoľkým ľuďom bolo povolené sa vrátiť pre pár osobných vecí.
Väčšina evakuovaných ľudí z Pripjati dnes žije ve Slavutyči.

Vypočujte si oznámenie o evakuacií

Zdroj: wikipedia.org | stáhnout soubor

Volný preklad:

Pozor, pozor! Vážení súdruhovia!
Rada mesta ľudových poslancov oznamuje, že v Pripjati došlo vplyvom havárie v černobyľskej jadrovej elektrárni k neuspokojivej radiačnej situácií. Vojenské, stranícke a vládne orgány už prijali nevyhnutné bezpečnostné opatrenia. Avšak za účelom zaistenia úplnej bezpečnosti ľudí, predovšetkým detí, je potrebné zaistiť dočasnú evakuáciu obyvateľov Pripjati a okolitých obcí v Kyjevskej oblasti.
Preto budú dnes 27. apríla 1987 od 14:00 pristavené pri každom bytovom dome autobusy za asistencie polície a zástupcov výkonného výboru. Doporučuje sa vziať so sebou potrebné doklady a jednu batožinu. Vedúci podnikov a inštitúcií ostávajú s určenými pracovníkmi na mieste, aby bolo zaistené riadne fungovanie mesta. Všetky domy budú po celý čas evakuácie chránené políciou.
Súdruhovia, vy ktorí dočasne opúšťate svoje domovy, nezabudnite prosím, zavrieť okná, vypnúť elektrické a plynové spotrebiče, zavrieť vodovodné ventily.
Prosím, zostaňte behom evakuácie v kľude.

Mesto dnes

Pripjať

Niektoré budovy sú už ve veľmi zlom stave

Dnes je Pripjať úplne opustená a stala sa vyhľadávaným miestom turistov, ktorí smerujú do černobyľskej oblasti na organizované exkurzie (časopis Forbes vybral mesto Pripjať ako jedno z nejexotickejších miest na svete, ktoré možno navštíviť). I keď žiarenie z veľkej časti ustúpilo, stále je radiácia zvýšená. Hrozí tiež nebezpečenstvo zrútenia stavieb a následných úrazov, preto musia návštevníci dodržiavať určité bezpečnostné pravidlá pri pobyte ako v Pripjati, tak v celej zóne. Vplyvom erózie mesto chátra a pomaly sa rozpadá. V celkovej koncepcií dekontaminácie černobyľskej oblasti se počíta s jeho zbúraním.

Pripjať v číslach (1986)

Mesto Pripjať

Mesto Pripjať

Počet obyvateľov ku dňu evakuácie: 49 360
Rozloha mesta: 658 700 m2
160 domov
13 414 bytov
18 ubytovní (pre študentov, robotníkov a pod.) s 7621 izbami
8 rodinných a hotelových domov s 1 206 izbami

Vzdelávanie

Stredná škola

Stredná škola

15 materských škôl pre 4 980 detí
5 základných škôl pre 6 786 študentov
8 odborných učilíšť pre 600 študentov
Verejné zdravotníctvo
1 nemocnica – 410 postelí
3 polikliniky

Komerčné zariadenia

35 maloobchodov a obchodných domov s 9 239 m2 komerčných priestorov
27 jedální, kaviarní a reštaurácií s celkovou kapacitou 5 535 miest
10 skladov s rozlohou 4 213 m2 a kapacitou 4 430 ton

Kultúra

DK Energetik

Palác kultúry (DK Energetik)

kino 1 220 miest
škola výtvarných umení pre 312 studentov

Šport

10 telocviční
3 kryté bazény
10 strelníc
2 štadióny

Verejné prostredie a zeleň

Lunapark

Lunapark

1 lunapark
1 verejný park
35 detských ihrísk
18 136 stromov
249 247 kríkov
33 000 kerov růží

Priemysel

4 priemyslové podniky s celkovým objemom výroby 477 milionov rubľov

Stavebníctvo

6 stavebno-montážnych podnikov s objemom prác za 132,3 milionov rubľov

Doprava

 

Janov

Železnice a vlakové nádražia – Janov

Železnice a vlakové nádražia – Janov
167 mestských autobusov
533 áut bolo k dispozícií zamestnancom černobyľskej elektrárne
1 lodný prístav

Telekomunikácie

2 926 súkromných telefónnych liniek
1 950 liniek bolo registrovaných pre mestský výbor, černobyľskú elektráreň,závod Jupiter a dalšie podniky

Zásobovanie vodou

28 artézskych studní s výkonom 15 000 m3 vody za 24 hodín
z nich 8 050 do mesta

Energie

Behom dňa – 121 000 kW za hodinu, a to vrátane priemyselnej zóny – 29 000 kW hodinu.

Pouličná lampa

Pouličná lampa

Denná spotreba potravin

10,0 ton chleba a pečiva
28,0 ton mlieka a mliečnych výrobkov
7,0 ton mäsa a mäsových výrobkov

Pripjať z výšky

Viac fotografií Pripjati a černobyľskej zóny nájdete tu.

Zdroje informácií

(EN) http://chornobyl.in.ua/
(EN) http://pripyat.com/
(RU) http://ru.wikipedia.org/

 Chceli by ste doplniť, alebo upresniť článok? Môžete tak urobiť tu…