Aké boli bezprostredné následky ? V jadrovej elektrárni bolo v dobe havárie takmer 450 zamestnancov, tento počet se ešte zvýšil o hasičov. Zahynulo 30 ľudí, z toho 28 na následky z ožiarenia a dvaja na následky zranení pri výbuchu. Akútnou nemocou z ožiarenia rôznych stupňov bolo postihnutých 203 ľudí. Z okruhu 30 km od elektrárne a ďalších silno zamorených oblastí bolo evakuovaných 116 000 obyvateľov. Prvomájové dni v hlavnom meste Ukrajiny Kyjeve (asi 90 km od JE Černobyľ) patrili v jeho historií k nejčistejším. Od rána do noci prechádzali ulicami kropiace autá a neúnavne splachovali z asfaltu prach obsahujúci rádioaktivitu. U všetkých vchodov do obytných domov, úradov, obchodov a kostolov ležali vlhké handry a ľudia si o ne dlho čistili podrážky dvojích topánok. Za lístok na rýchlik do Moskvy, ktorý stál 15 rubľov, sa platilo 100 i viac.
Reakcie zodpovedných orgánov na haváriu a jej důsledkov boli v prvných dňoch veľmi neusporiadané a v niektorých smeroch až trestuhodne nedbalé, hlavne pokiaľ ide o podávanie objektívnych informácií. Medzi ľuďmi panovala obrovská nedôvera k úradom. Nikto nevedel, čo sa deje, a čo je pravda. Najčastejšie sa hovorilo o konšpirácií KGB, o pokusoch na ľuďoch, o invázií mimozemšťanov apod. Veľa ľudí v najviac zamorených oblastiach obdržalo významné dávky (niektorí až 20x viac, než obdrží behom jedného roku priemerný človek hocikde na Zemi, teda prepočte na dni to znamená, že niektorí boli ožiarení behom výbuchu 7308 krát viac než v iný deň).

Opustený dom v obci Zálesie

Opustený dom v obci Zálesie

Určenie prípadných neskorších následkov je však zložité, avšak platí, že akýkoľvek prírastok obdržanej dávky znamená určité zvýšenie pravdepodobnosti vyvolania rakoviny. Úmrtnosť sa v obci zasiahnutej explóziou zvýšila až trikrát. Cez 40 tisíc detí trpí chorobou štítnj žľazy, dvanásťkrát sa zvýšila chorobnosť anémiou, veľmi vzrástol výskyt leukémie. Na Ukrajine bolo touto haváriou postihnutých 1,5 mil. Ľudí, vrátane 250 000 detí, v Bielorusku žije 1,2 mil. ľudí na zamorenom území a asi 3,5 mil. osob v oblastiach so zamorenou pôdou.