Prvá písemná zmienka o obci pochádza z 18 storočia. Leží južne od Pripjati a k roku 1986 mala podľa niektorých zpráv necelých sto obyvateľov. Po černobyľskej havárii bola silne zamorená rádioaktívnym spádem a preto boli 27. dubna 1986 všetci  obyvatelia evakuovaní a obec bola zrovnaná so zemou. Trosky domov sa  zaviezli vrstvou zeminy. Janov teda postihol rovnaký osud ako 7km vzdialená obec Kopači.


Zväčšiť mapu

K obci Janov náleží tiež železničná stanica, ktorá bola zprevádzkovaná v roku 1925. Pred černobyľskou haváriou bola železnica využívaná pre osobnú a nákladnú dopravu pre Pripjať a elektráreň. Dnes je stále časť trate v prevádzke. Využívají ju ľudia, ktorí dochádzajú vlakem za prácou do elektrárne z 50km vzdialeného Slavutyče. Po časti trate sa tiež prepravuje materiál pre výstavbu nového sarkofágu.

Železničná stanice Janov

Železničná stanice Janov

Most mezi životom a smrťou

Most smrti

Most smrti

Neďaleko železničnej stanice vedie nad koľajami most, na ktorom vedie hlavná príjazdová cesta do Pripjati.
Na tento most se vzťahuje istá legenda.
V dobe havárie ľudia chodievali na most pozorovať horiaci štvrtý reaktor. V tej dobe ešte nikto netušil, ako je situácia vážna. Legenda vraví, že ľudia, ktorí stáli v Pripjati pred mostom prežili a tí, čo stáli za, nie sú dnes medzi živými..

 

Video – Janov, železničná stanica