Celkom opustená obec Lelev leží vo vnútri černobyľskej zóny. Nachádza sa na ľavom brehu chladiaceho rybníka, medzi mestom Černobyľom a obcou Kopač. Od havarovaného 4. bloku černobyľskej elektrárne leží vo vzdialenosti 8.5 km.


Zväčšiť mapu

História zaniknutej obce nie je dnes príliš známa. Podľa skorších archeologických nálezov bolo jej územie osídlené už v dobe bronzovej a ďalšie zmienky o obci pochádzajú z 12-13 storočia. Miestni ľudia sa živili predovšetkým chovom hospodárskych zvierat, pestovaním poľnohospodárskych plodín alebo rybolovom v neďalekej rieke Pripjati. Keď o niekoľko storočí neskôr prišla druhá svetová vojna, bolo veľa mužov z Leleva povolaných do armády. Na rôznych frontoch ich zahynulo 84 a na uctenie pamiatky padlých spoluobčanov si nechali ľudia v Leleva postaviť v roku 1980 pomník. V roku 1986 mala obec 1233 obyvateľov a nachádzal sa tu  napríklad kolchoz (poľnohospodárske družstvo), škola, obchod, alebo autobusová zastávka.

Lelev

Foto: Propagandistická nástenná maľba v miestnej škole

Vplyv černobyľskej havárie na život v obci

Černobyľská havária mala pre Lelev zničujúce následky. Obec bola silno zasiahnutá rádioaktívnym spádom, a preto bolo rozhodnuté o jej kompletnom vysídlení, čo znamenal jeho faktický zánik. Evakuácia obyvateľov začala 3. 5. 1986. Väčšina ľudí bola presídlená do ukrajinskej obce Nedry, ktorá sa nachádza v Baryšivskom okrese (necelých 70 km východne od Kyjeva). Domy v opustenej obci boli i napriek vysokej kontaminácii zachovane a Lelev tak nepostihol rovnaký osud ako neďaleký Kopač, kde bola väčšina domov zrovnaná so zemou a pochovaná pod zem.

Z Lelevi pochádza človek, ktorého meno je často spájané s obeťami černobyľskej havárie. Narodil sa tu Viktor Ivanovič Lopatjuk (*22. 08. 1960, +17. 05. 1986), ktorý pracoval v černobyľskej elektrárni ako elektrikár a v osudnú noc bol v práci na nočnej zmene. Bol jedným z 28 priamych obetí, ktorí v prvých hodinách bojovali s následkami havárie a po niekoľkých dňoch zomreli na akútnu chorobu z ožiarenia. Viac informácií o týchto obetiach si môžete prečítať v samostatnom článku: Priame obeti černobyľskej havárie.

Kontrolné stanovište 10-km vnútornej zóny

V južnej časti Leleva bolo po černobyľskej havárii zriadené kontrolné stanovište, ktoré oddeľuje vnútornú časť 10-km zóny od vonkajšej 30-km časti. Prebieha tu kontrola všetkých potrebných povolení, ktoré sú potrebné pre vstup do vnútornej časti a naopak, pri výstupu z nej prebieha radiačná kontrola osôb a vozidiel. Toto stanovište využívajú zamestnanci elektrárne, pracovníci zóny, alebo turisti, ktorí sa zúčastňujú černobyľských exkurzií. Viac informácií o černobyľskej zóne si môžete prečítať v článku: Základné informácie o černobyľskej zóne.

Lelev - kontrolné stanovište

Lelev – kontrolné stanovište

Video: Príjazd ku kontrolnému stanovišťu

Zdroje informacií

(RU) http://chernobylpeople.ucoz.ua/
(RU) http://ru.wikipedia.org/
(RU) http://pripyat.com/

Chceli by ste doplniť, alebo upresniť článok? Môžete tak urobiť tu…