Nezisková organizácia Ecocentre v spolupráci s oficiálnym informačným ukrajinským portálom, zverejňuje priebežné výsledky radiačnej situácie v Černobyľskej zóne.
Merané hodnoty sú v jednotkách nSv/h. Napríklad rentgenový snímek pľúc Vás ožiari v jednom okamihu silou 0,02 mSv, to je v prepočte 20 000 nSv, čo znamená, že v mieste s radiáciou 500 nSv/h by ste museli byť nepretržite 40 hodín, aby ste dostali radiačnú dávku zrovnateľnú s rentgenom pľúc.
Istá smrteľná dávka pre človeka je 7000 mSv ( 7 000 000 000 nSv). Pritom už 4000 mSv môže, ale nemusí byť smrteľných a nezáleží na tom, za aký čas túto dávku dostanete.

Mapa

Mapa černobyľskej zóny s vyznačenými kontrolnými bodmi na meranie radiácie.

Radiačnú mapu nájdete na adrese: http://srp.ecocentre.mns.gov.ua

Legenda k mape

  • Zelený bod– priemerná, alebo nižšia nameraná radiácia k dlhodobým priemerným hodnotám daného miesta.
  • Žltý bod – mierne zvýšená nameraná radiácia oproti dlhodobým priemerným hodnotám daného miesta.
  • Červený bod – vysoko zvýšená radiácia k dlhodobým priemerným hodnotám daného miesta.

Po kliknutí na vybraný bod sa vám v novém okne zobrazia informácie o čase merania, hodnoty zaznamenaného výsledku a GPS súradnice meraného miesta.