Video – Prelet helikoptérou nad opustenou zónou, dedinou Tovsty Lis, cintorínom vojenskej techniky Rasochou a Pripjati.

Zdroj: YouTube.com