V noci z 25. na 26. apríla 1986 bolo v černobyľskej jadrovej elektrárni prítomných takmer 450 zamestnancov. Niektoré zdroje uvádzajú, že 176 ľudí pracovalo v štyroch blokoch elektrárne a 268 ľudí pracovalo na výstavbe 5. a 6. bloku (tieto čísla nemusia byť úplne presné). Tento počet zamestnancov sa však po výbuchu na štvrtom reaktore ešte zvýšil o hasičov, zdravotníkov, policajtov a ďalších zamestnancov, ktorí boli v tú noc privolaní na riešenie krízovej situácie. Výbuch reaktoru pripravil o život dvoch zamestnancov a u 134 prítomných pracovníkov a hasičov sa objavili príznaky choroby z ožiarenia, na ktorú o niekoľko dní neskôr zomrelo 28 ľudí. Väčšina týchto obetí je pochovaných na Mitinskom cintoríne v Moskve.

Chernobyl_memorial

Mitinský cintorín v Moskve.
Foto: Wikipedia.org – Anatolich1

Zoznam obetí:

Prvé dve obeti

Samotný výbuch pripravil o život dvoch zamestnancov.

1. Chodemčuk Valerij Iljič

Azbuka: Ходемчук Валерий Ильич
Dátum narodenia a úmrtia: 24. 03. 1951 – 26. 04. 1986 (35 rokov)
Povolanie: Operátor a obsluha hlavných obehových čerpadiel
Príčina smrti: výbuch

V černobyľskej elektrárni začal pracovať v auguste 1973. V čase výbuchu sa pravdepodobne nachádzal v strojovni hlavných obehových čerpadiel. S najväčšou pravdepodobnosťou zomrel okamžite pri výbuchu. Jeho telo nebolo nikdy nájdené. Pravdepodobne je pochovaný pod troskami parných separátorov. V reaktorovej budove 4. reaktoru má pamätný nápis.

Získané vyznamenanie:

 • Rad „Odvahy“ tretieho stupňa. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2008

2. Šašenok Vladimir Nikolajevič

Azbuka: Шашенок Владимир Николаевич
Dátum narodenia a úmrtia: 01. 04. 1951 – 26. 04. 1986 (35 rokov)
Povolanie: Inžinier, triedič automatických systémov.
Príčina smrti: Tepelné a radiačné popáleniny, poranenie chrbtice a rebier

V černobyľskej elektrárni začal pracovať v auguste 1980. Bol nájdený v bezvedomí. Zomrel v nemocnici.

Získané vyznamenanie:

 • Odznak „Cti“ (ZSSR)
 • Rad „Odvahy“ tretieho stupňa. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2008

Ľudia, ktorí boli v černobyľskej elektrárni 26. apríla 1986 a zomreli na chorobu z ožiarenia:

 

1. Akimov Aleksander Fjodorovič

Azbuka: Акимов Александр Фёдорович
Dátum narodenia a úmrtia: 06. 05.1953 – 11.5.1986 (33 rokov)
Povolanie: Vedúci pracovník 4. bloku
Príčina smrti: Radiačné popáleniny na 100% tela

Narodil sa v Novosibírsku (Rusko). V černobyľskej elektrárni začal pracovať v septembi 1979. V dobe výbuchu sa nachádzal v riadiacej miestnosti, potom pracoval niekoľko hodín v silnej radiácii a to bez akýchkoľvek ochranných prostriedkov. Snažil sa spoločne s Toptunovom obnoviť chladenie reaktora. Bol zasiahnutý smrteľnou radiačnou dávkou, odhadom až 15 Sv.

Získané vyznamenanie:

 • Rad „Odvahy“ tretieho stupňa. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2008

2. Baranov Anatolij Ivanovič

Azbuka: Баранов Анатолий Иванович
Dátum narodenia a úmrtia: 13. 06. 1953 – 20. 05. 1986 (32 rokov)
Povolanie: Elektroinžinier, vedúci elektrotechnik
Príčina smrti: Akútna choroba z ožiarenia

V černobyľskej elektrárni začal pracovať v júni 1978. Po výbuchu sa snažil zamedziť šíreniu požiaru. Zastavil prívod vodíku ku generátorom, čím zabránil explózii v strojovni.

Získané vyznamenanie:

 • Rad Októbrovej revolúcie (ZSSR)
 • Rad „Odvahy“ tretieho stupňa. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2008

3. Bražnik Vjačeslav Stepanovič

Azbuka: Бражник Вячеслав Степанович
Dátum narodenia a úmrtia: 03. 05. 1957 – 14. 05. 1986 (29 rokov)
Povolanie: Obsluha a údržbár parných turbín
Príčina smrti: Akútna choroba z ožiarenia

V černobyľskej elektrárni začal pracovať v júni 1979. V čase výbuchu sa nachádzal v strojovni. Ako jeden z prvých sa podieľal na lokalizácii havárie a robil všetko možné, aby sa zabránilo šíreniu požiaru.

Získané vyznamenanie:

 • Odznak „Cti“ (ZSSR)
 • Rad „Odvahy“ tretieho stupňa. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2008

4. Degtjarenko Viktor Michajlovič

Azbuka: Дегтяренко Виктор Михайлович
Dátum narodenia a úmrtia: 10. 08. 1954 – 19. 05. 1986 (31 rokov)
Povolanie: Obsluha reaktoru
Príčina smrti: Akútna choroba z ožiarenia

V černobyľskej elektrárni začal pracovať v auguste 1980. V okamžiku výbuchu sa nachádzal v blízkosti čerpadiel. Bol oparený rádioaktívnými parami, alebo vodou. Napriek svojím m popáleninám, pomáhal z trosiek zachraňovať svojich kolegov a bojovať s ohňom.

Získané vyznamenanie:

 • Odznak „Cti“ (ZSSR)
 • Rad „Odvahy“ tretieho stupňa. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2008

5. Ignatenko Vasilij Ivanovič

Azbuka: Игнатенко Василий Иванович
Dátum narodenia a úmrtia: 13. 03. 1961 – 13. 05. 1986 (25 rokov)
Povolanie: Hasič – Starší seržant
Príčina smrti: Akútna choroba z ožiarenia

Na miesto nehody prišiel so svojou posádkou o 1 hodine a 35 minúte. Jeho posádka ako prvá zasahovala na streche reaktora. Dostal smrteľnú dávku pri pokuse uhasiť strechu a aktívnu zónu reaktoru.

Získané vyznamenanie:

 • Rad červenej zástavy (ZSSR)
 • Kríž „Odvahy“. Udelil prezident Ukrajiny v roku 1996
 • Titul Hrdina Ukrajiny – Rad „Zlatá hviezda“. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2006

6. Ivanenko Jekaterina Alexandrovna

Azbuka: Иваненко Екатерина Александровна
Dátum narodenia a úmrtia: 11. 09. 1932 – 26. 05. 1986 (53 rokov)
Povolanie: Členka bezpečnosti
Príčina smrti – Akútna choroba z ožiarenia

Počas nehody bola v službe, kde zostala celú noc až do rána. Slúžila na vrátnici, naproti na 4 bloku. Našli ju okolo 5. hodiny ležať na ceste, odkiaľ bola prevezená do nemocnice.

Získané vyznamenanie:

 • Rad červenej zástavy práce (SSSR)

7. Kibenok Viktor Mikolajovič

Azbuka: Кибенок Виктор Николаевич
Dátum narodenia a úmrtia: 17. 02. 1963 – 11. 05. 1986 (23 rokov)
Povolanie: Hasič – Veliteľ
Príčina smrti: Akútna choroba z ožiarenia

Na miesto nehody prišiel so svojou posádkou o 1. hodine a 35 minúte. Vykonával prieskum v oblastiach okolo 4. reaktoru. So svojou posádkou bojoval s ohňom v oddelení reaktoru, separátorov a v ústrednej sále.

Získané vyznamenanie:

 • Hrdina Sovietskeho zväzu a Leninov rad (ZSSR)

8. Konoval Jurij Ivanovič

Azbuka: Коновал Юрий Иванович
Dátum narodenia a úmrtia: 01. 01. 1942 – 28. 05. 1986 (44 rokov)
Povolanie: Elektrikár
Príčina smrti: Akútna choroba z ožiarenia

V černobyľskej elektrárni začal pracovať v máji 1981.

Získané vyznamenanie:

 • Rad „Odvahy“ tretieho stupňa. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2008.

9. Udrjavcev Alexandr Gennadijevič

Azbuka: удрявцев Александр Геннадиевич
Dátum narodenia a úmrtia: 11. 12. 1957 – 14. 05. 1986 (28 rokov)
Povolanie: Inžinier a vedúci technik 4. reaktoru
Príčina smrti: Akútna choroba z ožiarenia

V černobyľskej elektrárni začal pracovať v apríli 1981. Behom prvých hodín po nehode sa zúčastnil kontroly reaktoru. Pozrel sa priamo do otvoreného jadra reaktoru.

Získané vyznamenanie:

 • Rad „Odvahy“ tretieho stupňa. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2008.

10. Kurguz Anatolij Charlampijevič

Azbuka: Кургуз Анатолий Харлампиевич
Dátum narodenia a úmrtia: 12. 06. 1957 – 12. 05. 1986 (28 rokov)
Povolanie: Starší operátor 4. reaktoru
Príčina smrti: Akútna choroba z ožiarenia

V černobyľskej elektrárni začal pracovať v júni 1980. V čase výbuchu sa nachádzal na svojom pracovisku, blízko epicentra výbuchu. Bol oparený rádioaktívnymi parami a dostal smrteľnú dávku žiarenia. Napriek hrozným popáleninám, pomáhal zachraňovať z trosiek svojich kolegov.

Získané vyznamenania:

 • Leninov rád (ZSSR)
 • Kríž „Odvahy“. Udelil prezident Ukrajiny v roku 1996.

11. Lelečenko Alexandr Grigorjevič

Azbuka: Лелеченко Александр Григорьевич
Dátum narodenia a úmrtia: 26. 07. 1938 – 07. 05. 1986 (47 rokov)
Povolanie: Elektroinžinier, Zástupca vedúceho
Príčina smrti: Akútna choroba z ožiarenia

Mal na starosti zabezpečovacie zariadenia a hasiace systémy. Testoval núdzové zdroje elektrickej energie a distribučné siete. Po havárii odstavil elektrolizéry na výrobu vodíka a jeho prívod ku generátorom. Tým zabránil ďalšiemu možnému výbuchu. Potom sa pokúsil obnoviť prívod do vodných čerpadiel. Po poskytnutí prvej pomoci sa vrátil do elektrárne a pracoval ešte niekoľko hodín. Zomrel v Kyjeve.

Získaná vyznamenanie:

 • Leninov rád (ZSSR)
 • Kríž „Odvahy“. Udelil prezident Ukrajiny v roku 1996
 • Titul Hrdina Ukrajiny – Rad „Zlatá hviezda“. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2006

12. Lopatjuk Viktor Ivanovič

Azbuka: Лопатюк Виктор Иванович
Dátum narodenia a úmrtia: 22. 08. 1960 – 17. 05. 1986 (25 rokov)
Povolanie: Elektrikár
Príčina smrti: Akútna nemoc z ožiarenia
Poznámka: V černobyľskej elektrárni začal pracovať v júni 1983. Bol Lelečenkov podriadený. Dostal smrteľnú dávku žiarenia pri vypínaní elektrolyzéru.

Získané vyznamenania:

 • Kríž „Odvahy“. Udelil prezident Ukrajiny v roku 1996

13. Luzganova Klaudia Ivanovna

Azbuka: Лузганова Клавдия Ивановна
Dátum narodenia a úmrtia: 09. 05. 1927 – 31. 07. 1986 (59 rokov)
Povolanie: Členka strážnej služby
Príčina smrti: Akútna nemoc z ožiarenia

Strážila stavenisko skladu paliva, ktoré sa nachádzalo asi 200 metrov od havarovaného 4. bloku.

Získané vyznamenanie:

 • Rad červenej zástavy práce (ZSSR)

14. Novik Alexander Vasiljevič

Azbuka: Новик Александр Васильевич
Dátum narodenia a úmrtia: 1. 08. 1961 – 26. 07. 1986 (24 let)
Povolanie: strojník v oddelení turbín
Príčina smrti: Akútna nemoc z ožiarenia

V černobyľskej elektrárni začal pracovať v auguste 1980. Dočasne odišiel slúžiť k armáde a do černobyľskej elektrárne sa vrátil v roku 1985. Dostal smrteľnú dávku žiarenia pri hasení požiaru a stabilizácii strojovne.

Získané vyznamenanie:

 • Rad „Odvahy“ tretieho stupňa. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2008

15. Orlov Ivan Lukič

Azbuka: Орлов Иван Лукич
Dátum narodenia a úmrtia: 10. 01. 1945 – 13. 05. 1986 (41 rokov)
Povolanie: Technický pracovník
Príčina smrti: Akútna nemoc z ožiarenia
Poznámka: Dostal smrteľnú dávku žiarenia pri pokuse o obnovenie chladenia reaktoru vodou.

Získané vyznamenanie:

 • Nezistené

16. Perčuk Kostantin Grigorjevič

Azbuka: Перчук Константин Григорьевич
Dátum narodenia a úmrtia: 23. 11. 1952 – 20. 05. 1986 (33 rokov)
Povolanie: Vedúci inžinier a operátor turbín
Príčina smrti: Akútna nemoc z ožiarenia

V černobyľskej elektrárni začal pracovať v máji 1980. V čase výbuchu sa nachádzal v strojovni, kde sa snažil likvidovať požiar. Odstavil jedno z čerpadiel, cez ktoré unikala voda z prasknutého potrubia, čím uľahčil záchranné práce.

Získané vyznamenania:

 • Odznak „Cti“ (ZSSR)
 • Rad „Odvahy“ tretieho stupňa. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2008

17. Perevozčenko Valerij Ivanovič

Azbuka: Перевозченко Валерий Иванович
Dátum narodenia a úmrtia: 06. 05. 1947 – 13. 06. 1986 (39 rokov)
Povolanie: Vedúci pracovník reaktorového oddelenia
Príčina smrti: Akútna nemoc z ožiarenia

V černobyľskej elektrárni začal pracovať v apríli 1981. Po výbuchu sa ponáhľal za svojimi kolegami. Dostal smrteľnú dávku žiarenia pri pokuse nájsť a zachrániť Chodemčuka a ďalších. Nazrel priamo do otvoreného reaktoru a bol jedným z prvých, kto si uvedomil, že reaktor je zničený. Utrpel silné radiačné popáleniny.

Získané vyznamenanie:

 • Radd „Odvahy“ tretieho stupňa. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2008

18. Popov Georgij Illarionovič

Azbuka: Попов Георгий Илларионович
Dátum narodenia a úmrtia: 21. 02. 1940 – 13. 06. 1986 (46 rokov)
Povolanie – Inžinier a špecialista na riadenie parných turbín.
Príčina smrti: Akútna nemoc z ožiarenia

Získané vyznamenanie:

 • Nezistené

19. Pravik Vladimir Pavlovič

Azbuka: Правик, Владимир Павлович
Dátum narodenia a úmrtia: 13. 06. 1962 – 11. 05. 1986 (23 rokov)
Povolanie: Hasič – Veliteľ
Príčina smrti: Radiačné popáleniny

Na miesto nehody dorazil so svojou posádkou o hodinu a 35 minút. Jeho posádka ako prvá zasahovala na streche reaktoru. Dostal smrteľnú dávku pri pokuse uhasiť strechu a aktívnu zónu reaktoru.

Získané vyznamenanie:

 • Hrdina Sovietskeho zväzu a Leninov rad (ZSSR)

20. Proskurjakov Viktor Vasiljevič

Azbuka: Проскуряков Виктор Васильович
Dátum narodenia a úmrtia: 04.09.1955 – 17. 05. 1986 (30 rokov)
Povolanie: Starší inžinier 4. reaktoru
Príčina smrti: Akútna nemoc z ožiarenia
Poznámka: V černobyľskej elektrárni začal pracovať v roku 1981. V čase výbuchu sa nachádzal v kontrolnej miestnosti. V prvých hodinách po havárii kontroloval stav reaktora a núdzových systémov. Pozeral priamo do otvoreného jadra reaktoru.

Získané vyznamenania:

 • Odznak „Cti“ (ZSSR)
 • Rad „Odvahy“ tretieho stupňa. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2008

21. Savenkov Vladimír Ivanovič

Azbuka: Савенков Владимир Иванович
Dátum narodenia a úmrtia: 15. 02. 1958 – 21. 05. 1986 (27 rokov)
Povolanie: Obsluha parných turbín
Príčina smrti: Akútna nemoc z ožiarenia

Získané vyznamenanie:

 • Nezistené

22.  Šapovalov Anatolij Ivanovič

Azbuka: Шаповалов Анатолий Иванович
Dátum narodenia a úmrtia: 06. 04. 1941 – 19. 05. 1986 (45 rokov)
Povolanie: Elektrotechnik
Príčina smrti: Akútna nemoc z ožiarenia

V černobyľskej elektrárni začal pracovať v apríli 1978. Spoločne s ostatnými kolegami sa podieľal na lokalizácii havárie a robil všetko možné, aby sa zabránilo šíreniu požiaru.

Získané vyznamenania:

 • Odznak „Cti“ (ZSSR)
 • Rad „Odvahy“ tretieho stupňa. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2008.

23. Sitnikov Anatolij Andrejevič

Azbuka: Ситников Анатолий Андреевич
Dátum narodenia a úmrtia: 20. 01. 1940 – 30. 05. 1986 (46 rokov)
Povolanie: Zástupca hlavného prevádzkového inžiniera
Príčina smrti: Akútna nemoc z ožiarenia

V černobyľskej elektrárni začal pracovať už od samotného začiatku. Nastúpil v máji 1975. Ako skúsený fyziky, bol v noci povolaný na miesto nehody, kde sa podieľal na likvidácii havárie na 4. bloku. Skúmal celý blok reaktoru a centrálnu halu, vyliezol na strechu bloku, odkiaľ sa pozrel do otvoreného reaktoru. Dostal smrteľnú dávku okolo 1500 rontgenov (15 Sv).

Získané vyznamenanie:

 • Kríž „Odvahy“. Udelil prezident Ukrajiny v roku 1996.

 24. Tiščura Vladimír Ivanovič

Azbuka: Тищура Владимир Иванович
Dátum narodenia a úmrtia: 15. 12. 1959 – 10. 05. 1986 (26 rokov)
Povolanie: Hasič
Príčina smrti: Akútna nemoc z ožiarenia

Patril do jednotky veliteľa Kibenoka. Na miesto nehody prišiel s posádkou o 1 hodine a 35 minúte. So svojou posádkou bojoval s ohňom v oddelení reaktoru, separátorov a v hlavnej hale.

Získané vyznamenania:

 • Rad červenej zástavy (ZSSR)
 • Kríž „Odvahy“. Udelil prezident Ukrajiny v roku 1996
 • Titul Hrdina Ukrajiny – Rad „Zlatá hviezda“. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2006

25. Titenok Nikolaj Ivanovič

Azbuka: Титенок Николай Иванович
Dátum narodenia a úmrtia: 05. 12. 1962 – 16. 05. 1986 (24 rokov)
Povolanie: Hasič
Príčina smrti: Akútna nemoc z ožiarenia
Poznámka: Patril do jednotky veliteľa Kibenoka. Na miesto nehody prišiel s posádkou o 1 hodine a 35 minúte. Bojovali s ohňom v oddelení reaktoru, separátorov a v hlavnej hale.

Získané vyznamenania:

 • Rad červenej zástavy (ZSSR)
 • Kríž „Odvahy“. Udelil prezident Ukrajiny v roku 1996
 • Titul Hrdina Ukrajiny – Rad „Zlatá hviezda“. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2006

26. Toptunov Leonid Fedorovič

Azbuka: Топтунов Леонид Федорович
Dátum narodenia a úmrtia: 16. 08. 1960 – 14. 05. 1986 (25 rokov)
Povolanie:  Hlavný inžinier – riadenie reaktoru
Príčina smrti: Akútna nemoc z ožiarenia

V černobyľskej elektrárni začal pracovať v marci 1983. V čase výbuchu sa nachádzal v riadiacej miestnosti, potom pracoval niekoľko hodín v silnej radiacii, a to bez akýchkoľvek ochranných pomôcok. Snažil sa spoločne s Akimovom obnoviť chladenie reaktoru.

Získané vyznamenanie:

 • Rad „Odvahy“ tretieho stupňa. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2008

27. Vaščuk Nikolaj Vasiljevič

Azbuka: Ващук Николай Васильевич
Dátum narodenia a úmrtia: 05. 06. 1959 – 14. 05. 1986 (26 rokov)
Povolanie: Hasič
Príčina smrti: Akútna nemoc z ožiarenia

Patril do jednotky veliteľa Kibenoka. Na miesto nehody prišiel s posádkou o 1 hodine a 35 minúte. So svojou posádkou bojoval s ohňom v oddelení reaktora, separátorov a v hlavnej hale.

Získané vyznamenanie:

 • Titul Hrdina Ukrajiny – Rad „Zlatá hviezda“. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2006

28. Veršinin, Jurij Anatoljevič

Azbuka: Вершинин Юрий Анатольевич
Dátum narodenia a úmrtia: 22. 05. 1959 – 21. 07. 1986 (27 rokov)
Povolanie – Zariadenie pre turbíny, strojník- inšpektor

Príčina smrti – akútna nemoc z ožiarenia
Poznámka: V černobyľskej elektrárni začal pracovať v júli 1983. V čase výbuchu sa nachádzal v strojovni, kde sa podieľal na hasení a stabilizácii strojovne.

Získané vyznamenania:

 • Odznak „Cti“ (ZSSR)
 • Rad „Odvahy“ tretieho stupňa. Udelil prezident Ukrajiny v roku 2008.

 

Další oběti

Potápěči

Pri hasení reaktoru hrozilo, že sa  rozžeravené jadro reaktoru „prepáli“ pod reaktor. Priestory pod ním boli kvôli roztrhanému potrubiu zaliate vysoko rádioaktívnou vodou a pokiaľ by sa rozžeravené palivo dostalo s ňou do kontaktu, tak by to vyvolalo obrovskú termálnu reakciu. Následný výbuch by bol potom mnohonásobne silnejší, než pri samotnej havárii. Bolo preto nevyhnutné túto vodu odčerpať. Aby sa tak stalo, bolo potrebné otvoriť niekoľko ventilov a stavidiel, z ktorých sa niektoré nachádzali v zatopených priestoroch. Boli preto vybraní dobrovoľní potápači, ktorí mali tieto ventily a stavidlá otvoriť…

1. Ananenko Alexej

Azbuka: Ананенко  Алехеи
Dátum narodenia a úmrtia:  ? – 6. 5. 1986
Povolanie:  Inžinier
Príčina smrti: Akútna nemoc z ožiarenia

2. Baranov Boris

Azbuka: Баранов, Борис
Dátum narodenia a úmrtia: ? – 6. 5. 1986
Povolanie: Vojak
Príčina smrti: Akútna nemoc z ožiarenia

3. Bezpalov Valeri

Azbuka – Безпалов, Валери
Dátum narodenia a úmrtí: ? – 6. 5. 1986
Povolanie: Vojak
Príčina smrti: Akútna nemoc z ožiarenia


Posádka vrtulníku Mi8

V čase, kedy bola stavba sarkofágu v plnom prúdu, bolo potrebné neustále znižovať prašnosť trosiek havarovaného reaktora. Za pomoci vrtuľníkov sa preto na trosky vylievala špeciálna lepkavá zmes, ktorá ba seba„lepila“ prach a a zamedzovala tak šíreniu silno rádioaktívnych prachových častíc do ovzdušia a okolia reaktora. Pri jednom takom manévre sa 2. 10. 1986 zrútil vrtuľník Mi8, následkom čoho zahynula celá štvorčlenná posádka. Vrtuľník v nízkej výške zavadil vrtuľou o lano žeriavu, ktorý stál blízko zničeného reaktora a zrútil sa len pár metrov od 4. bloku. Údajne bol pilot oslepený slnkom a žeriav nevidel. Po tejto havárii boli dočasne, z bezpečnostných dôvodov, zrušené všetky lety.


Toto video natočil ukrajinský filmár Vladimír Nikitovič Ševčenko (Шевченко Владимир Никитович), ktorý zomrel vo veku 57 rokov dňa 29. 03. 1987 na rakovinu a komplikácie z nemoci z ožiarenia.

Posádka havarovaného vrtuľníka:

1. Christič Leonid Ivanovič

Azbuka: Христич, Леонид Иванович
Dátum narodenia a úmrtia: 28. 02. 1953 – 02. 10. 1986 (33 rokov)
Povolanie: Vojak – palubný inžinier, poručík
Príčina smrti: Zrútenie vrtuľníka

2. Hanžuk Nikolaj Alexandrovič

Azbuka: Ганжук Николай Александрович
Dátum narodenia a úmrtia: 26. 06. 1960 – 02. 10. 1986-10-02 (26 rokov)
Povolanie: Vojak – letecký mechanik
Príčina smrti: Zrútenie vrtuľníka

3. Vorobjov Vladimir Kostantinovič

Azbuka: Воробёв Володймйр Костйантйновйч
Dátum narodenia a úmrtia: 21. 03. 1956 – 02. 10. 1986 (30 rokovt)
Povolanie: Vojak – veliteľ posádky vrtuľníka, kapitán
Príčina smrti: Zrútenie vrtuľníka

4. Junchkind Olexandr Jevhenovjič

Azbuka: Юнхкинд Олександр Евхновйч
Dátum narodenia a úmrtia: 15. 04. 1958 – 02. 10. 1986 (28 rokov)
Povolanie: Vojak – navigátor
Príčina smrti: Zrútenie vrtuľníka


InfoZdroje informácíí

Na tomto zozname obetí spolupracovali:

Lukáš Ryzí, Lukáš Duna, Andrzej Urbański