Dva roky po černobyľskej havárii bola bieloruská časť černobyľskej zóny rozšírená o ďalšie, vysoko kontaminované územie. V Bielorusku potom vznikla uzavrená prírodná rezervácia s rozlohou 1313 km2. Rezervácia bola založená 18. júla 1988 a jej oficiálny názov je Polesská štátna radiačná a ekologická rezervácia (PSRER). V nej sa prevádzajú rôzne opatrenia, aby sa minimalizoval prenos rádioaktívnych látok mimo rezerváciu a tiež tu prebieha výzkum a štúdium ionizujúceho žiarenia a jeho účinky na faunu a flóru. V roku 1993 bola rozšírená o ďalších 849 km2 na celkových 2150 km2, čím sa stala najväčším bieloruským územím chrániacim prírodu a jednou z nejväčších rezervácii v celej Európe.

 

Kontaminované územie rezervácie PSRER rádionuklidy (pôda, rastliny, živočíchy)
Cézium-137 až 37.000 kBq / m2 (1000 Ci / km2) *
Stroncium-90 až 740 kBq / m2 (20 Ci / km2) *
Plutónium-238, -239, -240 až 185 kBq / m2 (5 Ci / km2) *
* Územie nie je kontaminované rovnomerne. Tieto hodnoty sú maximálne namerané. Zdroj dat: PSRER

 

Rezervácia vznikla v najviac postihnutých oblastiach pri obciach Bragin, Narovlya a Chojnik v Gomelskom regióne (viď obrázok). Pred haváriou tu žilo viac než 22 tisíc obyvateľov v 96 obciach.

Správa PSRER sa nachádza v meste Chojnik, zamestnáva viac než 700 ľudí a ročné náklady na správu se pohybujú okolo 4 miliónov dolárov (2,95 mil. Eur).

 

Hranice bieloruskej rezervácie PSRER

Hranice bieloruskej rezervácie PSRER.
Od Кондрашка (http://www.zapovednik.by/i/Zap/Karta.jpg) [CC0], prostredníctvom Wikimedia Commons

Radiačná kontrola

Radiačná kontrola prostredia
Zdroj: Pracovníci PSRER

Hlavným cieľom PSRER je chrániť verejnosť pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia zamoreného priestoru. Zamestnanci, vedci a biológovia majú preto za cieľ prevádzať na území rezervácie tieto hlavné činnosti:

  • Prevádzať opatrenia, ktoré majú zabrániť prenosu rádionuklidov do okolitých oblastí mimo územia PSRER.
  • Monitorovať radiačnú situáciu v životnom prostredí (vzduch, voda, pôda, rastliny a živočíchy).
  • Prevádzať rádiobiologický výzkum a vývoj účinných dekontaminačných technologií pre pôdu kontaminovanú rádionuklidmi.
  • Ochrana proti nepovolanému vniknutiu do PSRER a požiarna ochrana.
  • Zalesňovať pôdu, aby sa zabránilo vzdušným a vodným eróziam.
Oficiálny znak PSRER

Oficiálny znak PSRER

Uzavrená rezervácia je pod stálym dohľadom vedcov a biológov. Ľudský zásah je minimálny a prebiehajú tu iba najnutnejšie práce spojené s ochranou lesov pred škodcami a požiarmi. Od svojho založenia vzniklo v rezervácií približne 5000 hektárov nových lesov, které boly vysadené mladými dubmi, borovicami a pod.
Svojou uzavrenosťou a obmedzeným prístupom ľudí sa stala rezervácia domovom mnoho vzácnych a ohrozených druhov fauny a flóry. Správa PSRER uvádza, že tu žije približne 7 druhov plazov, 11 druhov obojživelníkov, 46 druhov cicavcov, 213 druhov vtákov a 25 druhov rýb. Z tohto celkového množstva je viac než 70 druhov vzácnych a sú uvedené v bieloruskej, alebo svetovej červenej knihe ohrozených druhov a sú teda chránené medzinárodnými dohodami. Vyskytujú sa tu napríklad medvede, líšky, jazveci, kone Przewalského, slimáky, bizóni, bociany čierne, korytnačky bahenné, orly skalné a tiež orly morské. Je tu tiež zaznamenaných cez 1250 druhov rastlín, z ktorých 18 je vzácnych.

Video – Polesská štátna radiačná a ekologická rezervácia (PSRER)

Zdroj videa: YouTube.com

Zdroj informácií a zaujímavé odkazy

(RU) Polesská štátna radiačná a ekologická rezervácia (PSRER) – http://www.zapovednik.by/
(RU) Wikipedia.org – http://ru.wikipedia.org/…
(RU) Livejournal.com – http://ua.livejournal.com/456846.html
(RU) Wildlife.by –  http://www.wildlife.by/polesskij_zapovednik
(RU) Pripyat.com – http://pripyat.com/gallery/pgrez.html

Chceli by ste doplniť, alebo upresniť článok? Môžete tak urobiť tu…