Ionizujúce nebezpečné žiarenie vyjadrujeme dávkovým ekvivalentom v sievertoch. Za rok obdrží človek prirodzenú dávku 2,5 až 3,0 mSv. K tejto hodnote je treba pripočítať individuálny dávkový ekvivalent. Tak napr. človek sledujúci televíziu 1 hodinu denne si pripočíta 0,01 mSv za rok, človek žijúci v okolí uhoľnej elektrárne naviac 0,01 mSv za rok, človek žijúcí v okolí jadrovej elektrárne 0,002 až 0,005 mSv za rok, atd. (ožiarenie z mikrovlnky, počítača, mobila, u lekára, aj.) Všimnite si, že ľudia žijúci pri uhoľnej elektrárni sú paradoxne ožiarení via, než ľudia žijúcí v blízkosti jadrovej elektrárne. Ročný limit pre celkové ožiarenie civilných obyvateľov je 1 až 5 mSv/rok (rôzne zdroje uvádzajú rôzne čísla) a pre pracovníkov so žiarením 50 mSv/rok. Havária v Černobyle vyžiarila kolem 300000 mSv.
Prírodné pozadie sa na niektorých miestach sveta vyznačuje zvýšenou rádioaktivitou hornín. Na týchto miestach žijú trvale státisíce ľudí, bez akejkoľvek ujmy spôsobenej žiarením. Dávky ožiarenia a limity možno vidieť z nssledujúcej tabulky.

Limit pro pracovníka se zářením 50 mSv/rok
přírodní radiační pozadí občana ČR  2,5 až 3 mSv/rok
přírodní radiační pozadí občana Kerali v Indii 17 mSv/rok
přírodní radiační pozadí občana Guapari v Brazílii 175 mSv/rok
přírodní radiační pozadí občana Ramsaru v Iránu 400 mSv/rok
RTG střev 4 mSv
RTG žaludku 2,4 mSv
RTG kyčlí 1,7 mSv
pracovník JE Dukovany obdrží 0,4 mSv/rok
obyvatelstvo v okolí JE Dukovany obdrží 0,005 mSv/rok
3 lety nadzvukovým letadlem Praha – USA 0,38 mSv/rok

 

Podľa podrobných meraní bola priemerná efektívna dávka obyvateľstva ČR v roku 1986 0,26 mSv, čo je asi desatina dávky obdržanej občaoem z prírodného rádioaktívneho pozadia. Podiel ožiarenia (v mSv) priemerného obyvateľa Československa v roku 1986 možno vidieť z priloženého grafu.

 

Podiel ožiarenia

Podiel ožiarenia (v mSv) priemerného obyvateľa Československa v roku 1986