Fínsko patrí medzi štáty, kde dopadlo po černobyľskej havárií najviac radioaktívneho spádu. Najhoršie bola kontaminovaná južná a stredná časť krajiny a fínske úrady sa preto obávali, že v krajine vzrastie výskyt rakoviny. Je všeobecne známe, že rádioaktívne žiarenie zvyšuje riziko onemocnení leukémie, rakoviny štítnej žľazy, rakoviny prsníka a iných typov rakoviny. Fínské úrady preto začali dlhodobo sledovať zdravie svojho obyvateľstva.

Výsledky dlhodobej štúdie

Vo vedeckom časopise International Journal of Cancer bola nedávno publikovaná štúdia, ktorá uvádza, že havária v černobyľskej jadrovej elektrárni nemala vo Fínsku žiadny vlyv na výskyt rakoviny a to naprieč všetkými vekovými skupinami, kde nejrizikovejšou skupinou sú predovšetkým deti a mladiství. V rokoch 1988 až 2007 boly zhromaždené onkologické informácie 3,8 miliónů obyvateľov Fínska, ktorí žili minimálne jeden rok po havárií na rovnakom mieste.

Záverom tejto štúdie je, že vplyv černobyľskej katastrofy na riziko vzniku rakoviny obyvateľov Fínska je tak malý, že ho nie je možné zmerať. Vplyv Černobyľu je preto považovaný za nevýznamný.

Avšak štúdie tiež uvádzajú, že jediným typem rakoviny, ktorá by mohla nejakým spôsobom súvisieť s černobyľskou haváriou, je riziko vzniku rakoviny hrubého čreva. Zvýšené riziko však bolo spozorované len u žien. Súvislosť tohto rizika s Černobyľom ďalšie štúdie podľa vedcov nepreukázali, a preto ho prisudzujú iným vplyvom, ak nie náhode.

Na výzkume sa podieľali:

Zdroj informácií: