V Pripjati žilo veľmi veľa vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Sovietsky zväz to chcel využiť a preto na okraji mesta nechal vybudovať továreň Jupiter. Tá sa stala po černobyľskej elektrárni druhým najväčším zamestnávateľom v okolí. Továreň bola otvorená v roku 1980 a zamestnala asi 3500 ľudí. Oficiálne bola pobočkou kyjevského závodu „Maják“, kde sa vyrábali magnetofóny a elektronické súčiastky do domácich spotrebičov.

Továreň Jupiter

Továreň Jupiter

Skutečnosť ale bola trochu iná. Výroba magnetofónov a súčiastok do spotrebičov bola iba zásterka. Tajne sa tu vyrábali polovodičové súčiastky pre vojenský priemysel. V laboratóriách a dielniach sa testovali nové materiály a v oddelení robotiky se vyvíjali rôzne robotické systémy.

Po černobyľskej havárii v roku 1986 nebola továreň na rozdiel od Pripjati natrvalo opustená. Po určitej dobe sa časť zamestnancov vrátila a Jupiter sa stal miestom, kde vznikli rádiologické laboratóriá pre testovanie rôznych dekontaminačných techník a vyvíjanie dozimetrických prístrojov. Vo veľmi obmedzenej prevádzke takto údajne továreň fungovala až do roku 1996, a dnes je už opustená.

Zdroj: YouTube.com