Múzeum Černobyľu bolo otvorené v Kyjeve 26. apríla 1992 pri 6.výročí černobyľskej havárie. Expozícia na ploche 1100m2 pojednáva o černobyľskej havárii, následkoch a o osudoch ľudí, ktorých táto havária osobne zasiahla.

Múzeum Černobyľ

Chodba lemovaná značkami
Foto: Levchuk Volodymyr ( UAWeBeR )

Múzejná zbierka sa neustále rozrastá a v roku 2013 už obsahuje cez 7000 exponátov, ako sú odtajnené dokumenty, mapy, fotografie, videá, osobné veci likvidátorov nehody a veľa ďalších unikátnych exponátov.
Už pri vstupe do múzea návštevník prechádza chodbou, ktorá je lemovaná značkami s  nápismi zaniknutých a vysídlených osád.

Cieľom expozície je emotívne zapôsobiť na návštevníkov a pomôcť im pochopiť rozsah nehody a jej následkov, ktoré budú viditeľné aj po niekoľkých tisícročiach.

Múzeum Černobyľ

Vonkajšia výstava vozidiel zasahujúcich pri černobyľskej havárii
Foto: Vincent de Grootvidegro.net