Ruský portál Yandex.ru vlastní mapy (maps.yandex.ru) aj s virtuálnou panoramatickou službou, která je v krajinách bývalého ZSSR priamou konkurenciou Google mapy a jeho Street View. Na rozdiel od Googlu, ktorý nemá v Street View v súčasnosti žiadne pokrytie černobyľskej zóny, Yandex.ru ponúka vlastné panoramatické riešenie, pre ktoré nasnímal okole černobyľskej elektrárne a mesto Pripjať. Môžete si tak urobiť virtuálnu prochádzku po zóne a prehliadnuť si domy, ulice a okolie pozdĺž ciest opustenej zóny.

Virtuálna panoramatická prechádzka v mapách

Virtuálna panoramatická prechádzka v mapách Yandex.ru

Ovládáne je takmer zhodné s Google mapami a Street View, takže vy, čo viete ovládať Google mapy, sa tu nestratíte a pre ostatných je tu malá nápoveda: Otáčanie v priestore sa prevádza pomocou myši a pohyb vpred a vzad pomocou zobrazených šípok. Je tiež možnosť prepnúť do režimu celej obrazovky.