Zóna je rozdelená na 2 časti. Vnútorná s priemerom 10 km a vonkajšia 30 km od miesta nehody. Do vnútornej zóny majú vstup povolený len pracovníci elektrárne, vedci a na obmedzené povolenie tiež účastníci exkurzií. Do vonkajšej zóny sa už postupne na vlastné nebezpečie a dobrovolne vracejú ľudia,  vysťahovaní pri evakuácií. Títo ľudia, skôr vyššieho veku dostávajú od štátu príspevok na nákup a dovoz vody a bezpečných potravín vypestovaných mimo černobyľskej zóny.

Mapa černobyľskej zóny (Ukrajinská časť)

Mapa černobyľskej zóny (Ukrajinská časť)

Vonkajšia zóna ide až za hranice Ukrajiny, konkrétne zasahuje až do Bieloruska a časti Ruska. Bielorusko bolo zasiahnuté nejviac a na najväčšom území. Silné zamorenie tam zasahuje aj za hranice 30 km zóny. Danú oblasť vyhlásilo Bielorusko ako národnú rezerváciu, kam je vstup zakázaný, alebo nedoporučovaný.


Zväčšiť mapu

Tým, že sa z oblasti evakuovali ľudia, dostala príroda možnosť vysporiadania sa so situáciou po svojom a berie si pomaly všetko člověkom stvorené späť. Aj cez vyskytujúcu sa rádioaktivitu, dnes v zóne vznikla jedinečná prírodná rezervácia, kam sa postupne vracia mnoho divokej zveri. Zabýva sa aj v ľuďmi opustených obydliach. Tým vzniká jedinečná rozmanitosť druhov. Dva roky po nehode boli vypustené koně Przewalského a navzdory rádioaktívnej potrave sa im dobře darí. Populácia sa rýchle rozrástla a to dnes láka pytliakov. Taktiež miestne vody a rieky sú plné rýb a vodných živočíchov.

Vstup do černobyľskej zóny

Vstup do černobyľskej zóny